I Korinta 7:24 : “Para sedulur, saben wong iku ana ing ngarsane Gusti Allah,lestaria kaya ing nalikane katimbalan”

 

– Baca Renungan –