(Rum 4:13) : “Sabab mungguhing prasetya kang kaparingake marang Rama Abraham satedhak-turune yen bakal tampi warisan jagad, iku ora lumantar angger-angggering Toret, nanging lumantar kabeneran kang wewaton pracaya.”

 

– Klik Renungan Hari Ini –