Search Results for: Renungan

Baca Renungan

(Jabur 4:2) : “He para priya, nganti pira suwene kaluhuranmu diwirangake, nganti pira lawase anggonmu padha rumaket marang kang tanpa guna, sarta anggonmu mburu marang pagorohan?”   – Klik Renungan Hari Ini...

Read More

Renungan Sadar Hari ini

Jemuwah, 16 April 2021 Minggu Paskah II Dhaniel 10:2-19; Jabur 4; I Yokanan 2:26-28 Dipun-bela Gusti “He para priya, nganti pira suwene kaluhuranmu diwirangake, nganti pira lawase anggonmu padha rumaket marang kang tanpa guna,...

Read More