Search Results for: Renungan

Renungan Hari ini

Jemuwah, 22 Januari 2021 Minggu Limrah I Yeremia 20:7-13; Jabur 62:5-12; II Petrus 3:1-7 Link Alkitab Tan Kenging Alit ing Manah “He umat, tansah padha kumandela marang Panjenengane, sarasaning atimu sokna ana ing ngarsane...

Read More

Renungan Hari ini

Jabur 62:9 : “He umat, tansah padha kumandela marang Panjenengane, sarasaning atimu sokna ana ing ngarsane ,Gusti Allah iku pangayoman kita“   – Baca Renungan –              ...

Read More