Pekan Liturgi :
Minggu Transfigurasi
Kuduslah, sebab Aku kudus.Bacaan I :Keluaran 24:12-18
Mazmur :Mazmur 2
Bacaan II :1 Petrus 1:16-21
Injil :Matius 17:1-9
Warna Liturgi :Putih