Catatan Eyang:

Sampun sepuh boten ateges sepah, tanpa rasa. Nanging taksih miraos menggahing isi. Punika ngengetaken bilh para adiyuswa taksih kagungan daya kangge nelakaken ajining gesang lumantar patuladhan ingkang utami. Boten gampil kesenggol manahipun, den kathah ngajak geguyon, nebih saking remen ngguroni ingkang langkung anem, jalaran ingkang anem kathah ingkang kasinungan kapinteran. Ing bab punika, kita para adiyuswa sageda ngrumaosi kanthi legawa.

Gusti mberkahi.

Penerbit Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa

Penanggung jawab Bapelsin XXVIII GKJ Bidang PWG
Pdt. Erni Ratna Yunita
Pdt. Neny Suprihartati
Pdt. Immanuel Adi Saputro

Dewan Redaksi
Ketua: Pdt. Tanto Kristiyono

Anggota:
Pdt. Apy Heny Hartininingsih
Pdt. Purnomo Kristiawan
Pdt. Em. Eka Lasa Purwibawa
Pdt. Em. Harno Sakino
Pdt. Sat Herry Sucahyo, S.Si

Redaktur Pelaksana: Marthin Budi Laksono

Administrasi, Tata Letak, Publikasi :
Agus Prasetyo; Jerimia Hayu Betnanda; Theresia Ari; Indra Irawan Wahyudi

 

Alamat Redaksi/Administrasi:

Kantor Sinode GKJ: Jl. Dr. Sumardi No. 8 & 10 Salatiga 50711
Email: infoadiyuswa@gkj.or.id
Website: www.sinodegkj.or.id
Telp.: 0298.326684
WA Center: +62 856-4066-6663
No Rekening: BritAmaBisnis 0081-01-000589-56-1 a/n Sinode GKJ