ATUR SAPALA

Nabi Yeremia nate ngendika, “Sih kamirahane Pangeran Yehuwah iku tanpa pedhot, lan sih kawelasane ora ana enteke. Tansah lumintu, ganti gumanti saben esuk, saestu ageng kasetyan Paduka punika” (Kidung Pangadhuh 3:22-23). Mugi prakawis punika ugi tansah kita ugemi anggen kita lumebet ing taun 2021 punika. Manawi kita ngengeti prakawis-prakawis ingkang kadadosan ing taun 2020 kapengker, sinaosa wonten pepalang lan kaprihatosan ingkang gilir gumanti, ananging pranyata sih katresnanipun Gusti Allah ngungkuli samudayanipun. Mila saking punika kita sami kairid nilaraken taun 2020 kanthi kawilujengan. Dinten punika kita sami lumebet ing taun 2021 kanthi kapitadosan tuwin pangajeng-ajeng, gesang kita punika sangsaya prayogi lan saged migunani. Buku seserepan SADHAR punika mugi dados salah satunggaling sarana anggen kita mbangun gesang karohanen murih sangsaya sembada minangka para pendherekipun Sang Kristus.

Salam lan pandonga,

Bapelsin XXVIII Bidang PWG


Penanggung Jawab: Bapelsin XXVIII GKJ Bidang PWG
Pdt. Erni Ratna Yunita
Pdt. Neny Suprihartati
Pdt. Imanuel Adi Saputro

Tim Penulis: Pdt. Yusuf Sugino, S.Th
Pdt. Magdalena Elly Kurniawati, S.Pd.K.,M.Si
Pdt. Sat Herry Sucahyo, S.Si
Pdt. Sucahyono, S.Th
Pdt. Kriswoyo, S.Si.,M.Si
Pdt. Erni Ratna Yunita, M.Si

Editor: Pdt. Erni Ratna Yunita, M.Si
Pdt. Doni Setyawan, S.Si

Tata Letak & Sampul: PDILM Sinode GKJ

UNTUK MENGUNDUH BAHAN INI KLIK LINK DIBAWAH

 Renungan harian Sadhar Bulan Oktober 2021 – Bahasa Jawa


PEMESANAN DAN BERLANGGANAN HUBUNGI WA CENTER SINODE GKJ,
TOKO BUKU KRISTEN TERDEKAT ATAU MELALUI TOKO ONLINE DENGAN AKUN GKJ SHOP