Badan Pelaksana Sinode XXVIII Gereja Kristen Jawa

Menghaturkan turut berbela sungkawa atas berpulangnya

Pdt. Em. Sabar Martana (GKJ Bono)

 

Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan
bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan