Berita duka, Telah dipanggil Tuhan Pdt. Yeheskiel Prasetyo Adhi, S.Si. GKJ Bahtera Kasih

Badan Pelaksana Sinode XXVIII Gereja Kristen Jawa
Menghaturkan turut berbela sungkawa atas berpulangnya
Pdt. Yeheskiel Prasetyo Adhi, S.Si. GKJ Bahtera Kasih
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan
bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan.