Berita duka, Telah dipanggil Tuhan Pdt. Em. Sukiyahya


Badan Pelaksana Sinode XXVIII Gereja Kristen Jawa
Menghaturkan turut berbela sungkawa atas berpulangnya
Pdt. Em. Sukiyahya
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan
bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan.