29/08/2019
Pekan Liturgi: Minggu Biasa XXI
Ekspresikan Kesalehan, Lepaskanlah Ikatan!
Bacaan I:Yeremia 11:1-17
Mazmur Tanggapan: Mazmur 81:1, 10-16
Bacaan II:
Injil: Matius 12:1-8
Tema Tahunan :Hidup Bersama sebagai Anggota-anggota Keluarga Allah
Tema BulananEkspresikan pilihanmu dengan bertanggungjawab
Hidup bersama sebagai anggota keluarga Allah yang berkelimpahan”