Berita duka, Telah dipanggil Tuhan Pdt. Em Soekirno, BA.

GKJ Danukusuman Pada Hari/Tgl: Kamis, 9 Desember 2021

Badan Pelaksana Sinode XXVIII Gereja Kristen Jawa
Menghaturkan turut berbela sungkawa atas berpulangnya
Pdt. Em Soekirno, BA. GKJ Danukusuman
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan
bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan.