Author: Tim Redaksi

minangka pamondhokan papan ing pangauban ing wayah awan supaya ora kena ing sumeleting panas sarta dadi papan pangungsen lan pandhelikan ing mangsa prahara lan udan (Yesaya 4:6)–klik disini untuk membaca renungan

Yesaya 4:2-6; Jabur 72:1-7, 18-19; Lelakone Para Rasul 1:12-17, 21-26 Yen Panas Ora Kepanasen, Udan Ora Kudanan “…minangka pamondhokan papan ing pangauban ing wayah awan supaya ora kena ing sumeleting panas sarta dadi papan...

Read More

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /usr/share/nginx/www.sinodegkj.or.id/html/wp-includes/functions.php on line 5279