Author: Redaksi sinode

Renungan Sadar Hari Ini

Slasa, 16  Agustus 2022 Minggu Limrah  XV Yesaya 5:24-30; Jabur 74; lelakone Para Rasul 7:44-53 Kabeh Iku Pakaryane Gusti Allah  “Langit iku dhamparingSun, sarta bumi iku ancik-anciking sampeyaningSun, Apa dudu AstaningSun...

Read More