Category: Renungan Hari Ini

ing dina iku langit bakal sirna kanthi swara gumuruh nggegirisi sarta dhedhasaring wujuding donya bakal lebur kaobong sarta bumi lan kabeh kang ana ing kono bakal ilang sirna (II Petrus 3:10)–klik disini untuk membaca renungan

Rut 1:6-18; Jabur 146:5-10; II Petrus 3:1-10 Dina Rawuhe Gusti “Nanging bakal tekane dinaning Gusti iku patrape kaya maling; ing dina iku langit bakal sirna kanthi swara gumuruh nggegirisi sarta dhedhasaring wujuding donya bakal...

Read More

minangka pamondhokan papan ing pangauban ing wayah awan supaya ora kena ing sumeleting panas sarta dadi papan pangungsen lan pandhelikan ing mangsa prahara lan udan (Yesaya 4:6)–klik disini untuk membaca renungan

Yesaya 4:2-6; Jabur 72:1-7, 18-19; Lelakone Para Rasul 1:12-17, 21-26 Yen Panas Ora Kepanasen, Udan Ora Kudanan “…minangka pamondhokan papan ing pangauban ing wayah awan supaya ora kena ing sumeleting panas sarta dadi papan...

Read More
Loading