Author: Redaksi sinode

Renungan Sadar Hari Ini

RENUNGAN SADHAR Rebo, 26 Januari 2022 Minggu III Saksampunipun Epifani Yeremia 36:27-32; Jabur 119:89-96; Lukas 4:38-44 EMPAN PAPAN LAN WEKDAL “Bareng wis surup, wong-wong padha nyowanake sanak sadulure kang lara warna-warna....

Read More