Author: Redaksi sinode

Renungan Sadar Hari ini

Senen, 25 Januari 2021 Minggu Limrah II Purwaning Dumadi 12:1-9; Jabur 46; I Korinta 7:17-24 Link Alkitab Apa Perlu Ganti Jeneng? “Para sedulur, saben wong iku ana ing ngarsane Gusti Allah,lestaria kaya ing nalikane katimbalan”...

Read More