Category: Uncategorized

Renungan Sadar Hari ini

Jemuwah, 16 April 2021 Minggu Paskah II Dhaniel 10:2-19; Jabur 4; I Yokanan 2:26-28 Dipun-bela Gusti “He para priya, nganti pira suwene kaluhuranmu diwirangake, nganti pira lawase anggonmu padha rumaket marang kang tanpa guna,...

Read More

TGL : 12/06/2020

Pekan Liturgi : Minggu Biasa X I I Berani Berkomitmen untuk Hidup dalam KristusBacaan I :Yeremia 20 : 7-13 Mazmur :Mazmur 69 :7-10, 16-18 Bacaan II :Roma 6:1b -11 Injil :Matius 10:24-39 Warna Liturgi...

Read More

TGL : 9/06/2020

Pekan Liturgi : Minggu Biasa X I Komunitas yang Menyembah dan Melayani AllahBacaan I :Yeremia 18:12-17 Mazmur :Mazmur 69:7-10, 16-18 Bacaan II : Injil :Matius 7:21-29 Warna Liturgi :

Read More

TGL : 8/06/2020

TGL : 8/06/2020 Pekan Liturgi : Minggu Biasa X I Komunitas yang Menyembah dan Melayani AllahBacaan I :Amsal 4:10-27 Mazmur :Mazmur 105:1-11, 37-45 Bacaan II : Injil :Matius 7:15-20 Warna Liturgi...

Read More

TGL : 21/05/2020

Pekan Liturgi : Kenaikan Tuhan Yesus Kristus Kemuliaan Kristus Membawa PengharapanBacaan I :KPR 1 : 1-11 Mazmur :Mazmur 47 Bacaan II :Efesus 1 :15- 23 Injil :Lukas 24 : 44-53. Warna Liturgi...

Read More
Loading